+3 grader – måttlig vind – regn – gårdagens vattenstånd Blåsjön 434.75