-4,5 grader- snö på backen men den har legat någon dag – blåser
Mpste komma i håg att be snickaren i familjen om en snö mätare?