22 gader – sol
Igår åska och slagregn
Mobilen Telia borta – Internet 4G borta – ingen marksänd tv
Men nu i dag så är mobil/internet tillbaka för utan dessa två är vi strandsatta