9 grader – regnar och har regnat
Bra för nu har vi sått gräsmattan bak huset mot boden och nedanför sjöstugan
efter grävning
I morgon kommer go vädret tillbaka då kan rep och underhåll fortsätta.
Denna vecka som var har fisken varit svårfångad.