-12,2 grader – mulet men kan bli finväder idag igen