-22,3 grader- blå himmel blir nog en dag med takdropp igen om vi har tur