-2 grader – nästan vindstilla – grå mulet – snön ligger lite överallt och skapar arbete
Skottta fram saker , skotta bort snö och skapa ordning igen gratis motion utan klippkort