Jaha stort elände på väg in med namn Cora.
-4 grader – blåser – snöar – dålig sikt
Namnet Cora är för mig alltid förknippad med min beagle Lålas syster.
Dessa två var väldigt lika men tyvärr så blev Coras saga väldigt kort hon försvann
Snöföre kom inte hem sen kom vinden och mera snö och raderade alla spår
Detta hände för väldigt många år sedan men tragiken stannar kvar när inga frågor får svar
Cora kom med besked på eftermiddagen enda fördelen var att hon hade vett om att fortsätta sin färd rätt snart