-11,5 grader – små kallt och det bästa Blåsjön börjar få ett litet isskimmer

En bild från i går Reine och en fin julröding
De bevingade orden kan börja skrivas igen ” Mevattnet Levererar”