Bengt Bergströms fina Leipik öring 51 cm lång och 1,2 kg tungsmiley
Viktor Gävert med fin fisken i stuga 3
Grattis till fin fisken!!