Här och nu… Plogbilen har passerat på morgonen
+ 1 grad – blåser nästan ljumma vindar men det är förmodligen att ta i, ngt trött på morgonen och då är känselspröten ngt okänsliga
– snödjup 2-3 cm suck


Igår blev en vandringsdag med lite innan snö jobb. Vi xtittade till Västertjärn, Mittitjärn och Lilltjärn.
Myrarna nästan frysna men gav efter lite – is på alla tjärnarna men ej brukbar is max ca 2 cm, vid land ej frysen mot land