10 grader sommaren som försvann har kommit åter?
Tog tid men den är så välkommen.