8,6 grader – mulet men olika mängd av mulenhet beroende på vädersträck – blåser till och från.