7.5 grader – sol- vindstilla
1.2kg
1.3 kg Blåsjööring
Grattis till finfiskarna å stort tack för bilderna