12,30 grader – mulet
En Basko fisk från Blåsjön i går smiley