11 grader – mulet-
Stekenjokk vägen öppen och här håller vi på med kioskbyggnaden utvändigt