-10,5 grader – mulet men ser ut att klarna – vindstill och småsnöar