Blåsjön Leverar och Fiskare och Fotograf Raimo
Så stort tack för bilderna för det är alltid gott men fiskebilder