-0,4 grdaer- blåser – har snöat några cm, kan nästan säga som vanligt