+ 4,4 grader helt otroligt – den bedrövliga blankisen på vägar och infarter blänker i gatlysets sken