-6,8 grader – stilla vind – dimma kallt

Nu internet tillbaka känns fint