8,1 grader – svag vind – mulet
Goväder idag om man jämför med igår
Idag med fortsatt pappersarbete någon timme sedan om vädret vill ska det bli måla av
både på ladugården och på broräckena stuga ett och två
Nya brädor ny färg blir bra