Danielvattnet

Mittitjärn mittersta tjärnen av de tre Vipparna