Ordningen återställd ”Blåsjön Leverar” Anders Palo fångade denna fina Blåsjööring idag Vikt 1,9 kg