Fin väder består
12 grader – svag vind men kall – sol blå himmel
I går landande Basko en fin öring på 1,4 kg å mera öringar kommer upp det är jag tvärsäker på