4,3 grader – vindstilla – blå himmel och sol
Go vädret fortsätter och grönskan tar över från det bruna