-2,7 grader – blå himmel -vindstilla – fågelkvitter
En fin maj vårdag på ingående