-1,1 grader – blå himmel med vita ulliga moln – svag till obefintlig vind – Go vädersdag på intågande