-5,5 grader – mulet men inte grå mulet – vindstilla