-3,4 grader – dis / moln kan vara goväder på ingående