-12,7 grader – dimma stryker lågt över sjön – förmodligen en go vädersdag på ingående igen