-18,3 grader – månsken – vindstilla -delvis kalldimma – snödjup 1 meter