Efter en bra kväll och många tappade blev det 5
Öringar. Största 1,4 kg igen fångstmän Classe & Christer och sjön är som vanligt Blåsjön