+1 grad – regna -blåser måttligt än eller för sömndrucken och treglas fönster så obs förmågan är ej på topp
Allt blir synligt när dagsljuset anländer

Fönsterbild vill inte gå ut kan bli blöt
Regnar blåser och ibland snöblandat regn