-20 grader- 25 i morse – mulet blåser – rå kallt
Det försvunna internet tillbaka
Internet har varit saknat och sörjt under sin långa frånvaro