-0,7 grader – blåser friskt

Den 11 månadens första dag är lite grå/mörk blåsig och lite underhållande faktiskt rätt trist men kan bara bli bättre
Men en bra dag i många avseenden för vi har både el och internet och förmodligen telefon