5,5 garder – svag vind -höga tunna moln blå himmle.

HP betgi s erftrofraaden efter kaffeslurkne igår lit es onä rjag druckit Whiskey något ommanhängand echo och väldigt spontan åp ett synnelrgine oförutstet sätt

nog nigen mennig att sätta sigme dbkofröign el ler
n ujävar kelhårrtorkeån rfma ochbl i dertt id iet efrniddaås gå kommer smileyskruvmjseel
En annan kickar på coffein men inte i närheten av vad mitt tangentbord gör
Gick fint att skriva nu har hårtorken i vänster hand och skriver med höger
Ännu ett bevis på de bevingade orden ”ingenting är omöjligt bara mer eller mindre besvärligt”smiley