Dagens fångst där största fisken vägen 900 gr
Sjön är Mesvattnet och fiskaren är Vivvi Backberg