-19 – SOL – blå himmel – vindstilla en bra början på dagen