Sedan denna bild blev tagen har dimman tätnat och krupit längre upp mot huset
-13,5 grader – dimma som ligger som ett lock över sjön – blå himmel ovanför dimman – vindstilla
Klockan 10:00
All dimma borta – 11,5 – svag till obefintlig vind – rimfrost i träden runt sjön