-3,2 grader – vindstilla -högt grått molntäcke men ljust och inslag av blå himmel vid horisonten – snödjup ingen förändring 1 cm – 1,5 – 2 cm

Klockan 10:30
snöar