-15,2 grader – blå himmel sol – ensktaka små slöjmoln – blåser lite.

Klockan 12:45
kallblåst som går genom märg och ben