-10,2 grader – vindstilla – blå himmel å sol – goväder i kvadrat..
Fisket segt enligt de rapporter som jag fått