-19,4 grader – vindstilla – blå himmel – vid horisontens skyms en del fjälltoppar av dimma/moln

KLockan 09:00
-16,6 grader – kallt i luften -vindstilla – blå himmel högt upp och dimma som lägger sig från horisonten Ankarede över Blåsjöfjället och ner mot sjön. Mesklumpen blå himmel