-8,2 grader – verkar vara en svag vind – snödjup oförändrad-