Helena Flodin har fiskat på Ankarvattnet och fått fin matfisk denna på 535 gr restan av fångsten lång i 4 – 5 hg storleken så fint fiske och hon hade den största