Lasse Lövs fina Blåsjööring väger prick 4 kg så idag var det ett fantastiskt fiske på Blåsjön och dagen är inte slut ännu