-12,4 grader – blå himmel med enstaka slöjmoln – och på marken ligger ca 1 dm nysnö modell pulver.