-7,2 grader blåser ingen snö isen på Blåsjön får växa i fred underbart