6 grader vindlöst och DIMMA ser över vägen inget mera.
Så efter mjölkvitt vill vi ha blått å gult.

Idag är det dagen då alla träningsdags deltagare kommer så i kväll klockan 20,00 så samlas vi på Fjällripan för genomgång/info några har riktigt långt att åka och längsta att åka har våra skåningar. Vi blir en härlig blandning av Engelsksetter – Irländsksetter – Gordonsetter – Pointer – Vorsther

NU BÖRJAR DET LJUVA LIVET Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiippppiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii